Obrázky z naučné stezky Naokolo Hostětína

Zastavení úvodní - zvonička rodáků

na jedné straně má tabulku věnovanou rodákům z Hostětína

a na druhé informační tabuli k vlastní naučné stezce.

U lesní cesty stojí první zastavení

Kousek dál v lese je zastávka č. 2 Kozice

Zastávka 3 Odměříní - u červeného kříža

je tu krásný výhled na údolí

Zastávka 4 Nad Bukovinou je jen o kousek dál

Zastavení 5 Bukovina, u pramene Kolelače

Zastávka 6 Kočičí hrad

Zastávka 7 Pitínská jahodiska je na skutečně nádherném místě

Zastavení 8 Jahodiska je u cesty do Pitína

U hájku nad cestou je zastavení 9 Zábřezí

Cestu k poslednímu zastavení si může návštěvník zvolit podle počasí. Zastavení č. 10 Nad Ploty

už se připozdívalo, tak je kvalita trochu horší...