Muzeum v Horním Újezdu - fáze I

Pohled od vstupních dveří - uvítání od průvodců

Historické panely o obci

Perličky ze starých kronik

Galerie významných rodáků

Panorama - výhled z okna na Záhoří