luhy litoveského pomoraví

Zkušenosti z obnovy tří naučných stezek

Panely naučných stezek, expozice, letáky i všechny ostatní formy interpretace mají omezenou životnost. A to jednak fyzickou, tedy než začnou vypadat omšele a pomalu se rozpadat, a také morální, kdy po nějaké době působí zastarale. V současné době proto probíhá řada projektů obnovy starších stezek. Měl jsem příležitost se v posledním roce zúčastnit tří – v Litovelském Pomoraví, Poodří a v Bílých Karpatech. Jak se mezi sebou lišily a na co jsem přišel?

Subscribe to RSS - luhy litoveského pomoraví