Co se stalo

2021-2022 - Nová expozice Relikviáře svatého Maura v Bečově nad Teplou

Pro Státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou, resp. Národní památkový ústav jsem pomáhal připravovat interpretační plán, libreto a scénář nové expozice.

Byl jsem součástí týmu pod vedením kolegy Michala Medka, který chystal expozici druhé nejcennější movité památky na našem území, hned po korunovačních klenotech. 

 

2021-2022 - Interpretační plán Hanáckého muzea v přírodě

Pro Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích, součást Národního muzea v přírodě, jsem vytvořil interpretační plán.

Interpretační plán, na kterém jsem spolupracoval s Kristýnou Pinkrovou, stanoví, jak by "Hanácké skanzen" měl v nejbližších letech prezentovat své poklady veřejnosti. 

 

2021-2022 - Interpretační plán Týnec nad Sázavou

Ve spolupráci s kolegyní Kristýnou Pinkrovou jsme zpracovali pro městys Týnec nad Sázavou interpretační plán.

Interpretační plán nazvaný Týnec světu! navrhuje jak zajímavou místní historii prezentovat v hradní expozici, v expozici v bývalé menufaktuře na kameninu, pomocí venkovních uměleckých objektů a publikace pro nečtenáře. Dokument je ke stažení zde

 

2021 - Kurz geoprůvodců

Pro Geopark Ralsko jsem připravil a vedl část kurzu zaměřeného na průvodcovské dovednosti a interpretaci.

Kurz, kterého se zúčastnilo 13 průvodců zaměřených na geologii, tzv. georangerů, zahrnoval společný víkend, po němž následovala samostatná příprava tras a jejich prezentace. Další informace o kurzu najdete zde.

 

2021 - Naučné panely v Ekocentru Huslík

Pro Ekocentrem Huslík nedaleko Poděbrad jsem konzultoval podobu nových panelů a tvořil jejich texty.

Ekocentrum Huslík leží v Polabí a naučné panely představují různé typy prostředí, s nímž se návštěvníci mohou v oblasti setkat. Další informace o ekocentru najdete zde.

 

2020-2022 - Pozor hranice! Achtung Grenze - Expozice v Domažlicích a kniha

Ve spolupráci s historičkou Kristýnou Pinkrovou jsme vytvořili libreto a scénář česko-německé expozice v domažlickém pivovaru.

Expozice mapuje soužití Čechů a Němců v oblasti Českého lesa od pravěku do současnosti. V návaznosti na expozici vznikla i stejnojmenná kniha.   

 

2020-2021 - Kniha Po pěšinách Bělskem

Ve spolupráci s historičkou Krisýnou Pinkrovou a výtvařnicí Evou Bystrianskou jsem vytvořil česko-německý průvodce po současnosti i minulosti Bělé nad Radbuzou.

Kniha představuje Bělsko, odlehlý kout na hranici s Bavorskem, který stojí za objevení. Na knihu navázala také putovní výstava, kde dostaly krásné fotografie Evy Bystriancké větší prostor.

 

2020 - Workshop o geoexpozicích v Turnově

Pro Geopark Ralsko jsem v turnovském muzeu připravil a vedl dílnu o tvorbě muzejních expozic zaměřených na geologii.

Dílna byla postavena na zásadnách interpretace místního dědictví, která si dokáže poradit i s tak náročným tématem, jakým je geologie.

 

2020 - Hledačka v Chomoutově

Ve spolupráci s místním spolkem Los Vesinos jsme vymysleli hledačku kolem Chomoutova s názvem Co vyprávěl komár.

Po okolí hanácké obce nedaleko Olomouce vede odvážné objevitele odvěký průvodce člověka - komár. Další informace o hledačce najdete zde.

 

2020 - Naučná stezka kolem Rohozné a zastavení u pramene Moravské Dyje

S kolegyní Zdenkou Noskovou a výtvarnicí Evou Bystrianskou jsme vytvořili naučnou stezku v okolí Rohozné a nové zastavení u pramenu Moravské Dyje.

Průvodce pan Rohožka představuje různá místa v okolí Rohozné. Dozvíte se o dějinách obce, ale i okolní krajiny, zamíříte na místa, kde se těžila stříbrná ruda nebo k tzv. Švédským šancím. Pro děti jsme připravili hledačku.

 

2019-2020 - Výstava Libušín znovuzrozený pro Národní muzeum v přírodě

Pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je součástí Národního muzea v přírodě, jsem zpracoval interpretační plán, libreto a scénář výstavy Libušín znovuzrozený.

Po požáru Libušína na Pustevnách v březnu 2014 se vzedmula ohromná vlna podpory pro jeho obnovení. Díky zkušenostem a depoztářům Valašského muzea v přírodě i odhodlání a umu řemeslníků se Libušín během pěti let podařilo obnovit do někdejší krásy. Výstava byla zpřístupněná v objektu Sušáku v Rožnově pod Radhoštěm týden poté, co byl znovu uveden do provozu i Libušín.

 

2019 - Výstava Krásná krajina kočárových koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem

Ve spolupráci s kolegyní Zdenkou Noskovou a výtvarnicí Evou Bystrianskou jsme připravili výstavu na podporu zařazení komponované krajiny Národního hřebčína Kladruby nad Labem na Seznam světového dědictví UNESCO.

Míst, kde se zachovaly nejen stáje, ale i pastviny poskytující dostatek píce a sena pro chovné stádo, pole produkující obilí a lesy, ze kterých hřebčíny braly potřebné dřevo, je na celém světě velmi málo. Výstavu, která ukazuje jedinečnost krajiny v okolí Kladrub nad Labem jsme zrealizovali od interpretačního plánu až po instalaci.

 

2018-2019 - Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Třeboňsko

S kolegyní Janou Urbančíkovou jsme připravili Koncepci pro práci s návštěvnickou veřejností CHKO Třeboňsko.

Třeboňsko zažívá každoročně nápor návštěvníků zejména v oblasti Třeboně a nejbližšího okolí a Chlumu u Třeboně. Jak skloubit často protichůdné zájmy cyklistů a hospodářů, návštěvníků a ochranářů, podnikatelů v cestovním ruchu i těch, kteří v regionu žijí a chtějí mít svůj klid. Komplikované otázky, na které musejí správci území majít odpověď a s nimiž jim koncepce může pomoci. 

 

Podzim-zima 2018 - Informační a orientační systém Skalní Mlýn - Macocha v Moravském krasu

Na základě spolupráce s Agenturou na ochranu přírody a krajiny ČR, Správy jeskyní ČR, Domem přírody Moravský kras a Společností pro Moravský kras jsme s architektem Vladimírem Schmidtem navrhli informační a orientační systém pro návštěvnicky nejvyhledávanější oblast Moravského krasu.

Jak se mají orientovat a efektivně pohybovat návštěvníci, kteří míří do Kateřinské jeskyně, Domu přírody Moravského krasu, Skalního Mlýna, Punkevních jeskyní nebo k propasti Macocha řešil zpracovaný návrh informačního a orientačního systému. Realizace návrhu byla plánovaná na roky 2019-2020.

 

Jaro-podzim 2018 - Libreto a scénář Domu přírody Brd

Na libretu a scénáři DP Brd, které vychází z Interpretačního plánu DP Brd, jsem spolupracoval s týmem Jana Urbančíková, Bára Dvořáková (texty) a Vladimír Schmidt (architektonické řešení, design).

Odevzdaný dokument poslouží jako podklad pro vytvoření expozice návštěvnického centra na zámečku Tři trubky nedaleko Strašic. Podrobně jsme řešili vnitřní expozici a rozpracovali jsme i podstatné prvky expozice vnější. Pokud se na projekt podaří získat prostředky, realizace se očkává v letech 2020-2023.

 

Jaro-léto 2018 - Workshop o interpretačním psaní a konzultace pro kurátory přírodovědných expozic Národního muzea

S kolegou Michalem Medkem jsme vedli jednodenní workshop pro kurátory vznikajících přírodovědných expozic Národního muzea. Na základě pozitivnního ohlasu jsme následně strávili několik měsíců konzultováním nových přírodovědných expozic.

Měli jsme to štěstí pracovat s tvůrčími týmy špičkových odborníků Národního muzea na definování cílů a formulaci sdělení jednotlivých přírodovědných expozic.

 

Jaro 2018 - Příprava interpretačních programů na Broumovsku

V návaznosti na Koncepci práce s veřejností, kterou jsme pro území s kolegyní Janou Urbančíkovou zpracovali, jsme vedli workshop a konzultace při přípravě konkrétních interpretačních programů.

Cílem bylo vytvořit takové programy pro návštěvníky, které by byly nejenom poutavé a zábavné, ale zároveň by napomáhaly při ochraně přírodního a kulturního dědictví Broumovska.

 

2017-2018 - Libreto a scénář Domu přírody Pálavy 

S kolegyní Janou Urbančíkovou jsme na základě interpretačního plánu zpracovali libreto a scénář Domu přírody Pálavy v Dolních Věstonicích. Výtvarný návrh expozice připravila Jana Vodičková působící v Brně a Londýně. 

Prezentovat území CHKO Pálavy jako mimořádně pestrou krajinu s jedinečnou přírodou, na jejímž utváření se po tisíce let podílel aktivně člověk. To je jedna z hlavních myšlenek, kterou má návštěvníkům CHKO Pálava předávat připravovaná expozice Domu přírody. Realizace v bývalém muzeu v Dolních Věstonicích je plánována na roky 2020-2022.

 

2017-2018 - Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Jizerské hory a Interpretační plán Domu přírody Jizerských hor

S kolegyní Blaženou Huškovou jsme připravili KPNV a IPDP pro pozoruhodné území CHKO Jizerských hor.

Většina návštěvníků má Jizerky spojené hlavně s lyžováním a pohodovou cyklistikou na náhorní plošině. Tato část území CHKO je tak přetížená, zatímco neméně zajímavé podhůří dosud zůstává na okraji zájmu. O tom, jak změnit tuto situaci, je tento dokument.

 

2017-2018 - Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Kokořínsko-Máchův kraj a Interpretační plán Domu přírody Kokořínska-Máchova kraje

Na této studii jsem spolupracoval s kolegyní Blaženou Huškovou. KPNV obsahují interpretační plán území CHKO a limity využití území z hlediska práce s návštěv

Velkým úkolem bylo vyřešit, jak prezentovat území, které tvoří dvě na první pohled nesourodé části s různou charakteristikou návštěvníků. Nakonec se ukázalo, že první dojem klame a Kokořínsko s Máchovým krajem spojuje mnohem víc, než by se zdálo.

 

2017-2018 - Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Broumovsko

S kolegyní Janou Urbančíkovou jsme se potřetí vrátili na Broumovsko. V roce 2016 jsme pracovali na IP DP Broumovska a v roce 2017 na Koncepci práce s veřejností Broumovska.

Návštěvnost je dlouhodobě soustředěna do oblasti Adršpašsko-teplického skalního města. V médiích se pravidelně objevují zprávy o tom, jak zejména v Adršpachu a okolí kolabuje v sezónu doprava. Koncepce se snažila naznačit, co se dá s touto situací dělat, jak odlehčit Adršpachu a přitom nepřijít o zbylé klidové oblasti na území CHKO.

 

2017 - Koncepce práce s veřejností Broumovska

Pro Agenturu pro rozvoj Broumovska a nový Geopark Broumovsko jsme s kolegyní Janou Urbančíkovou zpracovali nový typ dokumentu - Koncepci práce s veřejností.

Tento dokument by měl být dostatečně otevřený a nabízet prostor pro zapojení se i jiným organizacím, které působící v území. Dokument je k nahlédnutí zde.

 

Září - říjen 2017 - Hodnocení kvality interpretace muzeí zřizovaných Libereckým krajem

S kolegy Michalem Medkem a Blaženou Huškovou jsme inkognito navštívili trojici muzeí v Libereckém kraji a hodnotili kvalitu nabízené interpretace.

Na základě metodiky, kterou připravil Michal Medek jsme jednotlivá muzea zhodnotili a navrhli možné změny. Zprávu dostali ředitelé muzeí, kteří závěry mohou využít v práci.

 

Září 2017 - Školení ke Koncepcím práce s návštěvnickou veřejností pro AOPK ČR

KPNV jsou novou přílohou a podkladem plánů péče CHKO. O tom, jak vznikají, co obsahují a jak se mají používat jsme s kolegyní Blaženou Huškovou školili pracovníky AOPK ČR.

Koncepce, které tvoří interpretační plán CHKO a návštěvnické limity území na základě analýzy potřeb území a návštěvnosti definují cíle, cílové skupiny, sdělení, prostředky a způsob monitoringu jejich efektivity.

 

Srpen - září 2017 - Brožura Cestovní ruch v obcích

Pro MMR ČR jsme s kolegyní Janou Urbančíkovou a Zdenkou Noskovou, předsedkyní Svazu venkovské turistiky a agroturistiky sepsali stručnou brožuzu o problematice rozvoje cestovního ruchu v obcích.

MMR ČR se na nás obrátilo na základě prezentace Jany Urbančíkové, která poukazovala na odvrácenou stránku obecního nadšení pro cestovní ruch. Konkrétně na dožívající nebo rozpadající se lavičky, panely, které kdysi vznikly z projektových peněz a na jejich údržbu nebo odstranění peníze chybí. Zabývali jsme se taky možnými negativními dopady nekontrolovaného cestovního ruchu na život obce. Publikace je ke stažení zde.

 

Březen 2017 - 1. Jarní interpretační výjezd SIMIDu do Horního Maršova

Členové Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR se na předchozí valné hromadě domluvili na tom, že interpretační výjezdy by měly být dvakrát ročně.

Jarní výjezd na faře v Horním Maršově se zaměřil na plánování činnosti sdružení a výměnu zkušeností mezi členy.

 

Leden 2017 - Interpretační plán Domu přírody Brd

Po několika měsících práce jsem s kolegyní Janou Urbančíkovou dokončil IP DP Brd, který navazuje na IP CHKO Brdy.

Stejně jako v případě IP CHKO jsme pracovali se zástupci Vojenských lesů a statků, CHKO Brdy, Arcibiskupských lesů a dalších institucí z regionu. Výsledkem je podklad pro libreto a scénář expozice Domu přírody, který zajišťuje návaznost na cíle zadavatelů dokumentu.

 

Říjen 2016 - Interpretační plán Domu přírody Broumovska

S kolegyní Janou Urbančíkovou a Michalem Medkem jsme dokončil první Interpretační plán Domu přírody. Zpracovali jsme ho pro připravovadný DP Broumovska.

V rámci velkého projektu podpořeného ze Švýcarských fondů jsme v SIMIDu kromě jiného připravovali dva velké interpretační plány - IP CHKO Brdy a IP DP Broumovska. V praxi jsme ověřovali metodiku, kterou na základě osvědčených zahraničních modelů adaptoval na naše podínky kolega Michal Medek.

 

Září 2016 - Vernisáž a otevření expozice Valašská dědina - opravdu zmizelý svět?

Od začátku roku 2016 jsem se podílel na tvorba nové vstupní expozice do Valašské dědiny v rožnovském skanzenu. Po devíti měsících je hotovo a expozice přivítala první návštěvníky.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm mě oslovilo díky Vojtovi Bajerovi, který je členem jeho vědecké rady. S týmem pod vedením Šárky Kramolišové jsme postupně definovali, k čemu by expozice měla sloužit, koho by měla oslovit a co by mu měla sdělit. Nakonec jsme společně hledali vhodné prostředky, jak to udělat. Myslím, že se podařila zajímavá expozice, která ukazuje, že v mnohém pro nás může být svět našich babiček a prababiček inspirativní i dnes. Vedle expozice vznikly také okruhy, které mají formu hledačky. Za skvělou příležitost být u toho děkuji kolegům z VMP a těším se na další spolupráci. Další informace najdete zde.

 

Září 2016 - Interpretační plán CHKO Brdy

Po půlroce intenzivní práce jsem s kolegy Janou Urbančíkovou a Michalem Medkem dokončil interpretační plán nově vzniklé CHKO Brdy.

Na vzniku dokumentu se úzce podíleli pracovníci Vojenských lesů a statků, coby zástupci největšího hospodáře v území, pracovníci Správy CHKO Brdy, Arcibiskupských lesů a řady dalších institucí z regionu. Postupně jsme zmapovali co všechno může unikátní území Brd nabídnout návštěvníkům, zajímalo nás, kdo do Brd jezdí a za čím a hledali jsme způsob, jak spojit potřeby návštěvníků s ochranou území a hospodářskou činností. Výsledkem je dokument, který by měl zájemcům posloužit jako vodítko při prezentaci území i rozhodování o jeho další podobě.

 

Srpen 2016 - Letní škola interpretace na Kaprálově mlýně a kurz interpretačního průvodcovství

Zúčastnil jsem se první letní školy interpretace, která se uskutečnila v rámci spolupráce mezi InterpretEurope, SIMIDem a ekocentrem Kaprálův mlýn v Moravském krasu.

Náplní letní školy byl evropský akreditovaný kurz pro průvodce a pro trenéry průvodců, jehož jsem se zúčastnil. V mnoha ohledech to byla velmi zajímavá zkušenost, vidět jaké postupy při přípravě průvodců používají kolegové z Řecka, Británie či Německa. Utvrdil jsem se v názoru, že trénink průvodců založený na praktickém řešení úkolů, je mnohem efektivnější cesta k výsledku než seminářová forma založená hlavně na prezentaci teoretických principů. Letní škola bude pokračovat zase za rok v srpnu a vřele ji doporučuji vážným zájemcům o interpretaci a průvodcovství dělané podle jejích zásad. Další informace najdete zde

 

Červen 2016 - školení průvodců KČT na Lysé hoře

a žádost severomoravské odbočky Klubu českých turistů jsem vedl jednodenní trénink průvodců na Lysé hoře.

Trénink byl součástí vzdělávacího projektu KČT zaměřeného na nabídku outdoorových aktivit mládeži. Cílem tréninku bylo ukázat zásady interpretace a možnosti jejich využití při průvodcovské práci. Jako "figurant" posloužil průvodce Jiří Lehký z CHKO Beskydy, který celou skupinu provedl po Lysé hoře a na různých zastaveních jsme s devíti kolegy z KČT diskutovali, co a jakým způsobem prezentovat a jak nejlépe zapojit účastníky, aby nebyli jen pasivními příjemci informací.

 

Květen 2016 - školení k naučným stezkám v Kardašově Řečici

S tvůrci chystané naučné stezky v okolí Kardašovy Řečice jsme diskutovali o zásadách dobré interpretace a jejich využití při tvorbě panelů a stezek.

Cílem školení bylo předvším ukázat, že v interpretaci méně bývá více a že pokud se podaří zredukovat plánované množství panelů i množství prezentovaných informací, návštěvníci to ocení. Mluvili jsme rovněž o potřebě mít jasno v tom, co chci sdělit a provázat informace společným tématem. Snažil jsem se vysvětlit, proč je strategie "pel mel aneb napíšeme tam raději víc, aby si v tom každý našel to své" málo efektivní.

 

Květen 2016 - školení k interpretaci v Horním Maršově

Ve spolupráci s hornomaršovským ekocentrem SEVER jsem vedl třídenní školení průvodců a jednodenní workshop o interpretaci.

Workshop pod názvem Interpretace místního kulturního a přírodního dědictví byl součástí vzdělávacího cyklu, který SEVER připravil pro pracovníky a zájemce o rozvoj šetrných forem cestovního ruchu. Snažil jsem se účastníkům během několika hodin předat základy interpretace, což se ukázalo být pro část účastníků příliš teoretická záležitost. V každém případě to ale byla cenná zkušenost. Třídenní školení průvodců, které bylo určeno jen pro pracovníky SEVERu a jehož součástí byla i příprava a prezentace vlastních okruhů, se povedlo. Účastníci nejvíce oceňovali praktickou část, kdy mohli sami prezentovat a poslechnout si zpětnou vazbu od svých kolegů.

 

Prosinec 2015 - Workshop o interpretaci v Domě Českého Švýcarska

Pod názvem Základ interpretace aneb jak předkládat svět jsem v prosinci v Krásné Lípě vedl dvoudenní workshop pro zájemce o průvodcovskou činnost v Českém Švýcarsku.

Akci organizovala o.p.s. České Švýcarsko s cílem zvýšit kvalitu interpretačních služeb na území národního parku. Po základech interpretace jsme se soustředili na přípravu výkladu a jeho prezentaci návštěvníkům. Účastníci, většinou kolegové, kteří se práci průvodce již věnují, oceňovali hlavně zpětnou vazbu na svá vystoupení.

 

Listopad 2015 - Školení a hodnocení prací v rámci Ekologické Olympiády v Chaloupkách

O ekologické olympiádě jsem vždycky jen slyšel, ale letos jsem se krajského kola na Vysočině měl možnost aktivně zúčastnit a moc se mi tam líbilo.

Oslovil mě kolega Martin Kříž z Chaloupek, abych vysvětlil principy interpretace soutěžícím, kteří měli následně vytvořit vzorový panel naučné stezky. Návrhy jsem poté jako jeden z porotců hodnotil a musím říct, že se v řadách středoškoláků nachází řada interpretačních talentů :). Byla to každopádně výborná akce se skvělou atmosférou. Díky za možnost být u toho.

 

Listopad 2015 - Interpretační výjezd a Valná hromada SIMID, Moravský kras, Kaprálův mlýn

V pořadí 4. interpretační výjezd a 5. valnou hromadu Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR - SIMID hostil v listopadu Moravský kras, přesněji skautská základna Kaprálův mlýn

První den jsme společně navštívili a zhodnotili multimediální expozici v Mohyle míru na Slavkovském bojišti. Večer jsme vybrali nejlepší počiny v oblasti interpretace za rok 2015 a druhý den jsme věnovali hlavně plánování další činnosti spolku. Podrobnosti si můžete přečíst na webu SIMID www.dobrainterpretace.cz.

 

Září - listopad 2015 - 3 třídení semináře pro pracovníky Domů přírody, Vlašim, Horní Maršov, Kaprálův mlýn

Důležitým projektem na podporu rozvoje kvalitní interpretace v Domech přírody byl podzimní seriál tří seminářů, který uspořádal Michal Medek z Kaprálova mlýna ve spolupráci s Blaženou Huškovou, Janou Urbančíkovou, Tomášem Růžičkou a mnou.

První seminář se odehrál ve Vlašimi a zahrnoval kromě jiného návštěvu a zhodnocení nově otevřeného Domu přírody Blaníku. Na tento úvodní seminář navázalo pokračování v Horním Maršově zaměřené na problematiku tvorby interpretačních plánů. Seriál v listopadu ukončil závěrečných seminář rozebírající podrobně různé prostředky interpretace. Uskutečnil se v Moravském krasu na Kaprálově mlýně a součástí programu byla návštěva a zhodhocení Domu přírody Moravského krasu.

 

Červenec 2015 - březen 2016 - Školení a tvorba interpretačního plánu pro zdravotně znevýhodněné, Bílé Karpaty, Hostětín

Centrum Veronica v Hostětíně se rozhodlo zkvalitnit nabídku svých služeb návštěvníkům, kteří se musjí potýkat se zdravotním znevýhodněním.

Ve spolupráci s kolegyní Blaženou Huškovou a týmem z Centra Veronica včele s Majkou Křivákovou jsme se pustili do několika aktivit, jako bylo proškolení tvůrců programů pro zdravotně znevýhodněné v interpretaci, vytvoření vzorových programů, hledačky a interpretačního plánu. Plán doplňuje a navazuje na Interpretační plán Bílých Karpat.

 

Květen - červenec 2015 - Obnova NS Okolo Hrozenka, Bílé Karpaty

Ve spolupráci s kolegyněmi z Bílých Karpat - Marií Petrů a Renatou Vaculíkovou jsme naplánovali obnovu dosluhující naučné stezky Okolo Hrozenka.

Místo tradiční koncepce pel-mel jsme se domluvili na tom, že budeme prostřednictvím smyšleného "strýka Marcina" vyprávět příběhy místních lidí, o tom, jak v krajině Moravských Kopanic žili, živili se, využívali dary přírody i o tom, jak se jejich život za poslední století od základů proměnil. Původně 18 km dlouho stezku se nám podařilo zkrátit aspoň na 14 km, i když ani to není málo. Další podrobnosti najdete na webu VIS Bílé Karpaty, který obnovu ve spolupráci s IC Starý Hrozenkov zajišťoval.

 

Květen 2015 - Workshop o interpretaci v Hradci Králové

Na závěr projektu, v jehož rámci vznikla nová podoba naučné stezky Na Plachtě, jsem v Hradci Králové spolu s Terkou Hejtmánkovou z pořádajícího SEVERu vedl zajímavý workshop pro pedagogy.

Jeho smyslem bylo představit jim zásady interpretace a diskutovat o možnostech, které interpretace nabízí pro jejich učitelskou praxi. Vedle zajímavých diskusí jsem se dozvěděl, jak lze kreativně využít oblíbenou hru Dixit. Díky Terko!

 

Březen - duben 2015 - Kurz interpretace na jihlavské polytechnice

S kolegyní Olgou Žampovou jsme vedli na jihlavské polytechnice třídenní kurz základů interpretace.

Kurz byl rozdělen do tří pátečních dopolední a studenti se v jeho rámci nejenom dozvěděli zásady interpretace, ale měli možnost si je také vyzkoušet v praxi. Za domácí úkol si totiž měli připravit vlastní výklad, jehož obsah i prezentaci posléze hodnotili lektoři i jejich kolegové studenti. Bonusem a skvělým zážitkem pak byla účast Davida Vávry, protagonisty výborného dokumentárního seriálu Šumná města, na prvním workshopu.

 

Leden - srpen 2015 - Tvroba expozic Hudebního a filmového muzea v Hustopečích nad Bečvou

Region Hranicko má pozoruhodnou hudební a filmovou tradici, a tak ve dvou místnostech renesančního zámku v Hustopečích nad Bečvou vznikly nové tematické expozice.

Přípravy hudební expozice expozice zahrnovaly zpracování několika odborných studií muzikology, konferenci, oslovení desítek zejména rockových muzikantů a sběr historických nahrávek, fotografií, novinových článků, plakátů, vstupenek a hudebních nástrojů. Další informace o muzeu včetně fotek najdete na stránkách regionu hranicko. Pozoruhodným počinem v rámci celého projektu bylo také vytvoření webu s archivními materiály. Ve filmové expozici si návštěvníci kromě soukromé sbírky filmové techniky mohou prohlédnout archiv amatérských záběrů z regionu, který je dostupný na webu www.filmovemuzeum.cz.

 

Leden 2015 - Workshop o tvorbě expozic Veselí nad Moravou, Benchmarking Praha

V rámci pokračovacího průvodcovského projektu VISu Bílé Karpaty jsem se účastnil dvou akcí - vedl jsem dvoudenní workshop ke tvorbě expozic a dvoudenní výjezd za dobrou průvodcovskou praxí do Prahy.

Workshop proběhl ve Veselí nad Moravou. Nejdříve jsme se obrazně řečeno vydali po stopách dobrých expozic, odhalovali jejich principy a potom jsme je zkoušeli prakticky použít a vytvořit koncepci vlastní expozice.

V Praze jsme se svěřili do rukou kolegy průvodce Libora Šuláka, který rozvíjí koncept Free-tour. Jejich návštěvníci neplatí žádné předem dané vstupné a svým dobrovolným příspěvkem oceňují kvality výkladu a průvodce. O zásadách na kterých je model postaven i o zkušenostech a jejich přenositelnosti jsme diskutovali v užším kroužku na Toulcově dvoře. Bylo to podnětné!

 

Listopad 2014 - 3. Výjezd a valná hromada SIMID ve Slavonicích, Workshop o tvorbě expozic Hranice

Tradiční dvoudenní akce českých interpretátorů se uskutečnila ve Slavonicích.

Příjemnou záminkou k návštěvě Slavonic bylo zprovoznění zdejšího Spolkového domu, kterým nás provedla jeho ředitelka Olga Žampová.  Více informací o SIMIDu a interpretaci najdete zde.

V rámci česko-polského muzejního projektu jsem vedl workshop o zásadách tvorby expozic tentokrát na naší straně hranic v Hranicích.

Jako vždy šlo hlavně o to pochopit v čem je interpretace odlišná od podávání informací, zamyslet se nad tím, kdo do expozice bude chodit, co by ho mohlo zajímat a jakými prostředky s ním komunikovat.

 

Říjen 2014 - červen 2015 - Muzeum Bedřicha Smetany v Týnu nad Bečvou

Obec Týn nad Bečvou byla místem dvou pobytů Bedřicha Smetany a je na tuto skutečnost velmi hrdá.

Proto se rozhodla věnovat slavnému skladateli malou expozici. Ve spolupráci se zástupci obce a kolegy z Dobrého důvodu jsem zpracoval koncepci expozice a její libreto. O expozici si můžete přečíst zde.

 

Říjen 2014 - květen 2015 - Naučná stezka Kotvice, Naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví

Naučná stezka Kotvice patří k nejnavštěvovanějším v CHKO Poodří.

ČSOP Studénka jsem jako konzultant pomáhal vytvořit novou koncepci obnovené stezky a přeformulovat odborné texty do srozumitelné formy. 

Pro CHKO Litovelské Pomoraví jsem ve spolupráci s kolegou Daliborem Kvitou a výtvarnicí Ivanou Kolářovou vytvořil novou podobu nejfrekventovanější stezky Litovelského Pomoraví.

Místo klasického popisu různých přírodních a historických zajímavostí jsme zvolili jiný přístup založený na rozhovoru dvou hlavních "postav" lužní krajiny - Řeky a Dubu. Těšíme se na reakce návštěvníků. Pro inspiraci a taky proto, abychom drželi určitý směr interpretace v Litovelském Pomoraví jsme zašli i do zdejšího domu přírody na Sluňákově a pobavili se s jeho duchovním otcem Michalem Bartošem. Dům přírody rozhodně stojí za návštěvu.

 

Říjen 2014 - únor 2015 - Libreto nových expozic Národního zemědělského muzea

Pro Centre for Modern Education jsem zpracoval náměty a libreta několika chystaných expozic Národního zemědělského muzea v Praze.

Konkrétně šlo o expozice Zemědělství a Pivovarnictví a vinařství. Realizace expozic je plánovaná po dokončení rekonstrukce budovy muzea během let 2016 a 2017. Expozici Zemědělství jsem navštívil v roce 2018 a z navrženého libreta realizátor využil jenom část.

 

Říjen 2014 - Hledačka Hříšní lidé města hranického

Tato hledačka odhaluje pozoruhodná místa Hranic.

Co má společného bývalá šatlava, kostel, někdejší městské popraviště, hřbitov a socha Panny Marie? To se dozvíte, když vyzkoušíte hledačku Hříšní lidé města hranického.

 

Srpen 2014 - Česko-polský muzejní projekt, Hledačka Dobroty Moravské brány

Sousedé se od sebe mohou učit a mohou se inspirovat a doplňovat.

Na této myšlence byl založen společný projekt, v jehož rámci se realizovala dvě venkovská muzea - V Bělotíně a v polské obci Kolonowskie. Projektu jsem se účasntil jako konzultant pro oblast interpretace.

Moje čtvrtá hledačka, tentokrát na Hranicku zaměřená na regionální produkty a producenty.

Na začátku byla myšlenka propojit místní producenty na Hranicku trasou hledačky a na konci nejenom quest Dobroty Moravské brány, ale taky skupinka lidí, kteří spolu něco vytvořili, vzájemně se poučili a ještě dobře pobavili.

 

Červenec 2014 - Workshop naučné stezky v Lopeníku, benchmarking ve Slavonicích

V rámci pokračovacího projektu VISu Bílé Karpaty jsem vedl třídenní dílnu v Lopeníku.

Tvořili jsme společně koncepci naučné stezky a učili se v souladu s principy interpretace místního dědictví objevovat nové pohledy na zajímavosti Lopeníka a jeho okolí. Náročná práce v krásném prostředí s milými a pracovitými kolegy. Nejdříve jsme si území prochodili a podívali se na to, co nabízí i na stav existujících panelů a pak jsme společně hledali zajímavá témata a příběhy tohoto koutu Bílých Karpat.

 

Benchmarkingová návštěva Slavonické renesanční o.p.s. byla rovněž součástí projektu VISu.

Učit se od lepších a zkušenějších kolegů, inspirovat se, otevřeně se bavit o problémech, to je podstata tzv. benchmarkingu. Ve Slavonicích se ji podařilo naplnit díky vstřícnosti ředitelky Slavonické renesanční a kolegyně Olgy Žampové. Součástí zajímavého programu byla i účast na prohlídce Slavonic s Graselovou milou, kterou Slavonická renesanční ops. úspěšně nabízí návštěvníkům města.

 

Leden - červen 2014 - Místní muzeum v Potštátu

V pořadí čtvrté malé muzeum v regionu Hranicko jsem ve spolupráci s kolegy z Dobrého důvodu přivedl do zdárného konce.

Byl to dosud nejnáročnější muzejní projekt, kterého jsem se účastnil. Na koncepci a obsahu jsme se podíleli tři autoři a komunikace se zadavatelem stejně jako dostupnost kvalitních podkladů byla, jak se moderně říká, velká výzva, ale taky velká zkušenost. Další podrobnosti o expozici najdete zde.

 

Červen - říjen 2014 - Naučná stezka Tankem i kosou za Plachtu pestřejší

Ve spolupráci s Terkou Hejtmánkovou ze Severu jsme vymýšleli novou podobu naučné stezky na okraji Hradce Králové .

Jednalo se o rekonstrukci naučné stezky a nalezení jejího nového pojetí. Na fotky z otevírání se můžete podívat zde.

 

Červen 2014 - vzorová exkurze Strážnice

Pro VIS Bílé Karpaty jsem vedl vzorovou exkurzi pro průvodce.

Začalo totiž pokračování "průvodcovského projektu" a jeho podstatnou součástí byly exkurze vedené jednotlivými průvodci po svých "domovských" regionech Bílých Karpat. Já jsem byl požádán, abych na úvod předvedl, jak bych si to představoval. Výsledkem bylo pro mě poznání spletité historie města Strážnice a pro kolegy průvodce doufám příjemně prožité dvě hodiny a trocha inspirace. Zbytek exkurze po regionu vedla kolegyně Jana Urbančíková.

 

Duben 2014 - Hledačka Hora kaplí, vod a drahů na Zvíčině

Svůj třetí quest čili hledačku jsem pomáhal tvořit ve Zvíčině.

Tentokrát jsem hledačku dělal ve spolupráci s Katkou Kočí pro jedno zařízení zapojené do projektu Prázdniny na venkově - Hotel Zvíčina. Hledačku a další informace s fotkami najdete tady. Na její tvorbě se podílelo i spousta dětí přítomných maminek.

 

Březen 2014 - questing a zakončení projektu v Bílých Karpatech

Svůj druhý quest čili hledačku jsem pomáhal tvořit v Horním Maršově. Vedla nás Blažena Hušková a byla to radost, i když venku moc pěkně nebylo.

Hledačka je zajímavý způsob, jak si hrát, poznávat okolí, hýbat se a při tom všem se bavit. V podstatě se jedná o bezpanelovou trasu, kterou návštěvníka provází veršovaný text. Hledač hledá nápovědy, které ho nakonec dovedou až k pokladu. Fotky z hledačky a výsledek našeho třídenního snažení najdete tady.

Na konci měsíce jsme po dvou letech slavnostně ukončili projekt v Bílých Karpatech.

Předali jsme certifikáty 23 vyškoleným průvodcům, kteří absolvovali 8 povinných dnů, včetně závěrečné zkoušky a 12 volitelných dnů, které byly zaměřeny na prohlídky terénu. Světlo světa rovněž spatřil interpretační plán Bílých Karpat. Tento dokument nejenže rozebírá co je v Bílých Karpatech pozoruhodného a koho by to mohlo zajímat, ale také radí, jakým způsobem tyto informace prakticky využít.

Co říct na závěr? Dva roky prožité v Bílých Karpatech byly skvělé. Potkal jsem tam výborné lidi, kterým děkuji za pomoc. Projekt byl chvilkami sice fuška, ale celkově to stálo za to!

 

Únor 2014 - Konference Genius loci při tvorbě environmentálních programů, Olomouc

Univerzita Palackého uspořádala konferenci o možnostech využití genia loci v ekologické výchově. Na konferenci jsem prezentoval zkušenosti z kurzu místních průvodců v Bílých Karpatech.

To, co jsem chtěl svým vystupením zdůraznit je fakt, že průvodci mohou zásadně ovlivnit to, jak návštěvník vnímá jedinečnost daného místa. 

 

Listopad 2013 - Muzeum v Horním Újezdu

Ve staré škole v malé obci na Záhoří, jak se říká kopcovitému kraji mezi Hostýnem a Helfštýnem vzniklo malé venkovsk muzeum spontánně už před mnoha lety. Po rekonstrukci půdy se místní rozhodli expozici rozšířit.

Nejdříve jsem vedl krátké plánování, na jehož základě obec podala projekt a získala peníze. Pak následovala koncepční práce na libretu a nakonec vlastní realizace. Vzhledem k existenci "selské jizby" o patro níž, dohodli jsme se na historické expozici postavené na panelech, střípcích příběhů z místní kroniky a galerií významných rodáků.

Expozici doplňuje panoramatický výhled z oken. Moc pěknou grafiku pro expozici navrhla a realizovala kolegyně Iva Kolářová.

V listopadu jsme dokončili první fázi a začali chystat druhou. Ta by měla zahrnovat nejenom doplnění nové expozice o audiovizuální složku a část určenou dětem, ale i oživení starší expozcie selské jizby.

 

Říjen 2013 - Školení místních průvodců Actaea v Karlovicích

Sdružení Actaea podle mě patří v oblasti interpretace k nejlepším. V současnosti zastřešuje projekt na rozvoj kvestingu, tvoří interpretační plán pro Jeseníky a uvažuje o vytvoření nabídky průvodcovské služby.

Proto se na mě obrátila Katka Kočí s tím, abych pro ně uspořádal školení. Domluvili jsme se na třídenním formátu. První dva dny jsme probírali základy interpretace a základy tvorby výkladu. Třetí den účastníci prezentovali vlastní připravené výklady. Podle jejich ohlasů na konci třetího dne, oceňovali to, že si mohli vyzkoušet vystupování před skupinou a slyšet konkrétní připomínky k obsahu i formě svých vystoupení.

Věřím, že budou pokračovat dál a vzniknou skutečně zajímavé prohlídky obce Rejvíz, hradu nebo Karlovic se zaměřením na pozapomenutou lázeňskou tradici nebo sílu vody.

Další informace o pořádající organizaci najdete zde

 

Červen-říjen 2013 - Konzultace průvodců Bílých Karpat

Velký projekt s VIS Bílé Karpaty dospěl do další fáze. Průvodci, kteří byli loni na podzim a letos na jaře proškoleni, si připravili své prohlídkové trasy a zkoušeli si je přímo v terénu.

Jejich vystoupení jsem nahrával a přímo na místě jim spolu s ostatními účastníky těchto exkurzí poskytoval zpětnou vazbu. Připomínky se týkaly jak obsahu zvolené trasy, tak způsobu prezentace. Vím, že řada průvodců z toho měla značené obavy, ale výsledky mě mile překvapily. Řada jejich výkonů byla velmi slibných a věřím tomu, že když na svých exkurzích ještě zapracují, bude v Bílých Karpatech skutečně z čeho vybírat. Od prohlídky hlucké tvrze, skláren ve Strání, přes výlety po Starém Hrozenkově či Luhačovicích, až po exkurze do chráněných bělokarpatských rezervací nebo po Baťově kanálu, vybrat si bude moci snad každý.

Projekt ještě nekončí, zbývají zkoušky průvodců, zpracování modelových příkladů interpretace a finalizace interpretačního plánu Bílých Karpat. Umožnil mi ale poznat Bílé Karpaty z nového úhlu a věřím, že přispěje k tomu, aby Karpaty okouzlily mnohé návštěvníky stejnou měrou, jako mě.

 

Červenec 2013 - Otevření Muzea námořníka Tomáše Vítka a plánování expozice ve Slavonicích

Celé jaro bylo také ve znamení příprav další muzejní expozice na Hranicku. Tentokrát šlo o malé muzeum věnované námořníkovi.

I když to možná zní podivně, tak s malou obcí Skalička nedaleko Hranic byly spojeny osudy jednoho z námořníků bývalé československé plavby. Jmenoval se Tomáš Vítek, plavil se na velkých zámořských lodích, cestoval, fotil a velké lodě na sklonku své kariéry také pomáhal stavět. Jeho domovem tak byly přístavy po celém světě a loděnice v Koreji, Číně a Japonsku. Dožil v malém domku ve Skaličce, odkud pocházela část jeho rodiny a dům i sbírku fotografií odkázal obci. U tohoto projektu jsem byl skoro od začátku. Vedl jsem první plánování expozice, napsal jsem libreto, sestavil texty. Vzhledem k tomu, že Tomáš Vítek rád a hodně fotil, požádal jsem o spolupráci zkušeného fotografa a kolegu Antonína Bínu, který prošel tisíce fotek, graficky zpracoval panely a upravil i texty. Expozici jsme chtěli udělat tak, aby byla pro celou rodinu. O obsah dětské části se postarala kolegyně Zdeňka Nosková a Terezka Bínová, která životní příběh Tomáše Vítka převyprávěla do podoby komiksu.

Až budete mít cestu do Hranic, zajeďte si do Skaličky - muzeum najdete u zvoničky a průvodkyně, paní Bagarová, bydlí v domku vedle místní restaurace. 

 

Ve Slavonicích se schylovalo k velké události - po letech bojů a vytrvalého snažení Slavonické renesančí včele s Olgou Žampovou vstoupila do závěrečné fáze přestavba Spolkového domu. Jednou z jeho důležitých součástí měla být také expozice, jejíž plánování jsem ve Slavonicích vedl 25. a 26. července 2013.

Kdybych měl jmenovat příklad člověka, který jde vytrvale za svým cílem a neustává, dokud ho nedosáhne, určitě bych na jednom z čelných míst vzpomenul Olgu Žampovou. To, co se jí a lidem kolem ní podařilo vytvořit ze Spolkového domu, si skutečně zaslouží uznání a obdiv. Ten dům rozhodně stojí za návštěvu sám o sobě, ale měl jsem tu čest, že mě Slavoničtí pozvali, abych jim pomohl naplánovat obsah a rozvržení expozice mapující příběh Spolkového domu ve městě na hranicích. Do plánování se zapojili i mladí architekti, pánové Opočenský a Valouch, kteří jsou autoři originální přestavby. Můžu jen říct, že se těším, až se expozice a celý dům v listopadu letošního roku slavnostně otevře.

Další informace o Spolkovém domě najdete zde

 

Červen 2013 - Otevření nové archeostezky

Archeostezku Na kole do minulosti Moravskou bránou jsem připravoval od konce předchozího roku. Dokončena byla v březnu, ale její otevření se uskutečnilo 8. června 2013.

Práce na archeostezce byla hodně dlouhá a náročná. Její realizaci zaštiťovala Hranická rozvojová agentura, se kterou na podobných projektech dlouhodobě spolupracuji. Odborné podklady a korektury zajišťovali pracovníci přerovského muzea a grafickou tvář stezce vtiskla moje milá kolegyně a hlavně šikovná výtvarnice Ivana Kolářová. Stezka je od počátku koncipovaná jako cyklostezka a jejích deset zastavení je rozmístěno od Hranic až po Přerov. Již zmíněného 8. června jsem měl tu čest vést po ní první skupinu cyklistů a informace na panelech doprovodit vlastním výkladem.

Součástí realizace byly kromě tabulí v terénu i propagační leták a mapa, na kterých jsem se také podílel.

Článek o stezce je zde

 

Březen 2013 - Tři školení interpretace

Od 5. do 6. března jsem školil v Rožnově pod Radhoštěm průvodce ZO ČSOP Salamandr.

S duší Salamandru Vojtou Bajerem jsme se poprvé setkali v roce 2002 na vůbec prvním semináři věnovanému interpretaci. Školil nás tehdy James Carter, autor knížky Interpertace místního dědictví a bylo to ve Svatém Jánu pod Skalou. Od té doby Salamandr udělal spoustu zajímavých interpretačních výstupů a z  mého hlediska patří v této oblasti u nás k jedněm z nejlepších. O to víc mě potěšilo, že Vojta projevil zájem o proškolení svých kolegů. Dvoudenní školení jsem zaměřil na základy interpretace a průvodcovství. Zkusili jsme si kromě jiného nadefinovat hlavní sdělení, anotaci a osnovu výkladu.

Jen o pár dní později jsem ve středních Čechách na Farmě Ztracenka opakoval seminář Hrajme s trumfy, které máme.

Jeho zaměření je širší než jen interpretace a je určeno podnikatelům v cestovním ruchu na venkově. Spolupracuji na něm s Ing. Zdenkou Noskovou, která má na starost část týkající se základů marketingu a tvorby efektivních propagačních materiálů. Účastníci školení dostanou během prvního dne základní přehled o problematice, něco si prakticky sami zkusí a druhý den je věnován konzultování jejich konkrétních projektů, třeba již vydaných propagačních materiálů, připravovaných expozic a podobně. Toto školení se uskutečnilo v rámci projektu Prázdniny na venkově již podruhé.

Na konci března jsem vedl školení místních průvodců ve Štramberku pro místní organizaci Hájenka.

Dalibor Kvita, který je jejím lídrem, přišel s myšlenkou proškolit místní amatérské zájemce o geologii v průvodcovských dovednostech. Školení bylo součástí projektu na vytvoření geoparku. Formát byl podobný jako v Rožnově, tedy základy inerpretace a průvodcovství během prvního dne a praktická tvorba výkladu - sdělení, anotace, osnova - během druhého dne. Nechyběla ani terénní část a návštěva expozice v Kopřivnici.

 

Únor 2013 - Valná hromada SIMID ČR

Sdružení pro interpretaci místního dědictví čili SIMID se sešlo na svou valnou hromadu ve Stožci na Šumavě.

První den jsme se vydali do Bavorského lesa, konkrétně do Neuschonau, kde jsme si nejdřív prošli stromovou stezku a poté Návštěvnické středisko národního parku. Po návratu do Stožce účastníky čekala večerní neformální výměna zkušeností a postřehů. Druhý den ráno proběhla valná hromada a cestou domů jsme se ještě zajeli podívat do Kvildy na nově otevřenou expozici. Podrobnosti o návštěvě této expozice najdete v sekci ne/zaujalo mě zde. Bližší informace o činnosti SIMID jsou na Facebookovém profilu www.facebook.com/SIMIDCR.

 

Listopad 2012 - Školení průvodců Bílých Karpat

Ve spolupráci s Vzdělávacícm a Informačním Střediskem Bílých Karpat z Veselí nad Moravou jsem začal realizovat dvouletý projekt zaměřený na interpretaci tohoto krásného koutu Moravy. Projekt má dvě hlavní části - proškolení průvodců a vytovření interpretačního plánu pro území Bílých Karpat.

V listopadu jsem začal se školením přibližně 20 průvodců. První dva dny byly zaměřené na základy interpretace, psychologii návštěvníka, komunikační dovednosti, formulování hlavního sdělení a přípravu výkladu ke trase. Školení proběhlo v jedinečných prostorách pasivního domu Centra Veronica v Hostětíně.

Na úvodní blok navážou po Novém roce školení prezentačních dovedností a kurs první pomoci. Během jara dále proběhnou dva dny odborných přednášek věnovaných reáliím Bílých Karpat v podání pozvaných specialistů. V průběhu sezóny pak proběhnou ještě skupinové konzultace, kdy budeme pracovat na preneztačních schopnostech přímo v praxi. Školení bude přibližně za rok završeno složením zkoušky.

Pokud by někoho zajímaly bližší informace o tomto školení, ozvěte se mně, nebo Janě Urbančíkové z VISu, která je duší celého projektu (mailový kontakt najdete na stránkách VIS).

 

Říjen 2012 - Dokončení knihy Pře(d)kládání světa

Po více než ročním úsilí spatřila konečně světlo světa kniha věnovaná interpretaci místního dědictví pod názvem Pře(d)kládání světa.

Na jejím vzniku jsem se podílel jako spoluautor a spolueditor s Tomášem Růžičkou. Kniha vznikla jako společné dílo širšího okruhu autorů věvujících se interpretaci, který ještě zahrnoval Blaženu Huškovou, Michala Medka a Marka Banáše. Jako první publikace s tímto zaměřením se Pře(d)kládání světa pokusí uspět na knižním trhu, takže by mělo být k dostání v knihkupectvích. Vydavatelem knihy je Partnerství o.p.s. z Brna. K dostání je v e-shopu zde.

 

Květen/červen 2012 - Seminář místních průvodců Slavonice

V rámci dlouhodobé spolupráce s průvodci ze Slavonické renesanční o.p.s. jsme se setkali na začátku turistické sezón, abychom společně zapracovali na prezentačních dovednostech. Ty ale nebyly jediným tématem dvoudenního semináře. Tím druhým byl u nás nový a zajímavý nástroj interpretace - kvesting.

Kvesting je v podstatě orientační hra založená na tom, že návštěvníci hledají indicie, které je mají dovést k rozluštění tajenky nebo k pokladu. Dosažení cíle bývá odměněno drobnou pozorností. A co to má společného s interpretací? Jde o to, že se v průběhu hledání indicíí návštěvníci mohou zábavnou formou dozvědět mnohé o mínístch pamětihodnostech, ke kterým je trasa postupně dovede. A právě takovou trasu slavoničtí navrhli a já jsem připomínkoval.

Těžiště semináře ale spočívalo v práci na prezentačních dovednostech průvodců přímo v terénu. Během jednoho dne jsme tedy společně absolvovali tři prohlídky Slavonic a jednu prohlídku vodní pily v Penikově. Výkony průvodců jsem nahrával a na druhý den jsme si je rozebírali. Aby si průvodci mohli materiál v klidu prohlédnout, po skončení semináře jsem ho podrobně zpracoval a opatřil písemnými doporučeními, co by se dalo vylepšit.

Až budete ve Slavonicích, nezapomeňte vyzkoušet služby zdejších průvodkyň v kostýmech Graselovy milé, určitě vás jejich výklad nezklame.

 

Únor 2012 - Školení interpretace a marketingu

Další z workshopů pořádaných Svazem venkovské turistiky v rámci projektu Prázdniny na venkově proběhl na Farmě Ztracenka nedaleko Poříčí nad Sázavou. Od čtvrtku 23. do pátku 24. února se jej účastnili zájemci o venkovskou turistiku ze Stříbra, Vysočiny, středních Čech a Šumperska.

Cílem kurzu bylo dát ubytovatelům a poskytovatelům dalších služeb v agroturistice novou inspiraci a nástroje do jejich podnikání. Ke spolupráci jsem přizval Danu Říhovou a Ivu Kolářovou. Dana si ve svém podnikání sama ověřila, jak se dají principy marketingu využít v praxi a její povídání okořeněné spoustou osobních příkladů se moc líbilo. Iva je vynikající grafička a designérka, takže na workshopu prezentovala "grafické minimum", které by měl znát každý, kdo vydává letáčky a další materiály.

Chtěli jsme, aby workshop byl co nejpraktičtější, takže jsme dopředu avizovali účastníkům, že na něm bude prostor pracovat na jejich projektech. K tomu sloužil jak čtvrteční večer, tak hlavně páteční dopoledne. Konzultoval jsem vytvoření orientačního a interpretačního systému na koňské farmě a vzdělávací program pro děti zaměřený na pěstování a zpracování lnu. Těším se, že nápady, na které jsme společně přišli, účastníci kurzu dotáhnou do úspěšného konce a že jim pomohou v práci.

Celkem se workshopu zúčastnila asi desítka zájemců. Nebylo to moc, ale vzhledem k praktickému zaměření celé akce, to byla spíš výhoda. Všichni měli dostatek prostoru prodiskutovat své záměry s ostatními účastníky i s lektory. Závěrečné hodnocení ukázalo, že tuto příležitost velmi ocenili. Jak řekla jedna z účastnic, která den před naším workshopem byla na jiné akci zaměřené na koňské stezky: Nečekala jsem, že to bude až tak interaktivní a pracovní, ale bylo to super!

 

Listopad 2011 - Dvě školení interpretace místního dědictví

Od čtvrtka 24. do soboty 26. listopadu 2011 mě čekala dvě školení. Nejdříve to byl kurs pořádaný brněnskou Nadací Partnerství pro průvodce, kteří se do centra ekologické výchovy Jezírko v Brně-Soběšicích sjeli nejenom z jižní Moravy, ale i z Chebska.

Náplní kurzu, který jsem vedl společně s kolegou Tomášem Růžičkou, bylo jednak představit základní principy interpretace, ale hlavně prakticky si je vyzkoušet. Ve čtvrtek si tak účastníci zkusili najít hlavní sdělení, napsat anotaci, osnovu, prostě si připravit výklad. V pátek dopoledne pak své výklady prezentovali a ostatní účastníci pod mým vedením diskutovali o tom, co se povedlo a co by se dalo pojmout i jinak.

Vzhledem k tomu, že většina účastníků už měla bohaté zkušenosti z průvodcovské činnosti, byly diskuse o tom co a jak by průvodce měl nebo neměl dělat, velmi zajímavé a přínosné pro všechny strany. Na seznam zajímavých cílů, které bych rád navštívil, díky školení přibyl například klášter v Louce u Znojma, kaple sv. Václava ve Znojmě a zdejší podzemí, Bílý sklep v Chvalovicích nebo naučná stezka představující okolí hradu Seeberg na Chebsku.

 

V sobotu 26. jsem pokračoval na Vysočině nedaleko Telče. Tady Svaz venkovské turistiky pořádal motivační workshop pro účastníky projektu Prázdniny na venkově.

V části workshopu, kterou jsem měl na starost, jsme nejdřív probrali na příkladech zásady interperetace a jejich užitečnost pro poskytovatele služeb ve venkovské turistice. Po obědě jsme pak vyrazili do terénu, abychom se podívali na místní naučnou stezku z pohledu zásad dobré interpretace. 

Iva Kolářová navázala velmi zajímavou přednáškou o zásadách tvorby letáčků a jiných tiskovin a Zdeňka Nosková v úvodu výborně objasnila, jak je důležité rozumět potřebám návštěvníků. Když se k tomu přičte výborná kuchyně paní Novákové z penzionu ve Lhotce a zajímaví účastníci z řad chovatelů koní, zemědělců, venkovských ubytovatelů a řemeslníků, je jasné, že se celá akce vydařila.